Categories
Azure Cloud

5 dakikada gelişir bütün işler

Birçok geliştirici, kod ve uygulama testi gibi iş yükleri için hızlı bir şekilde oluşturulabilen ve aynı oranda kaybolan test ortamlarına ihtiyaç duymakta. Geliştiriciler ayrıca bu test ortamlarının dağıtımını yaparken altyapı ve yönetim gibi katmanlarla uğraşmak istemiyor. Bu noktada; sanal makina, işletim sistemi vb. herhangi bir altyapı unsuru ile ilgilenmeden oldukça hızlı bir şekilde dağıtımı gerçekleştirilebilen […]