Categories
EXCHANGE ONLINE MICROSOFT 365

EXCHANGE ONLINE “NO DKIM KEYS SAVED FOR THIS DOMAIN”

Exchange online üzerinde DKIM kaydını etkinleştirmek istediğinizde Office 365 Security & Compliance menüsünden DKIM seçeneğine tıkladığınızda seçili domain için “No DKIM keys saved for this domain” uyarısını alıyorsanız aşağıdaki yönergeleri takip ederek DKIM etkinleştirme işlemini tamamlayabilirsiniz..

Öncelikle Powershell ile Exchange online’a bağlanmanız gerekiyor.

Aşağıdaki komutları kullanarak exchange online’a powershell üzerinden oturum açabilirsiniz.

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

$UserCredential = Get-Credential

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection

Import-PSSession $Session -DisableNameChecking

kaynak

Exchange’e bağlantı sağladıktan sonra Get-DkimSigningConfig komutu ile herhangi bir DKIM yapılandırması olmadığından emin olabilirsiniz.

New-DkimSigningConfig -DomainName tayfuntech.com -Enabled $True komutu ile yeni bir DKIM yapılandırması oluşturabilirsiniz.

Fakat DNS üzerinde DKIM için gerekli CNAME kayıtları henüz oluşturulmamışsa yukarıdaki gibi bir uyarı ile karşılaşacaksınız. Buradaki selector1 ve selector2 ile başlayan kayıtları CNAME kaydı olarak yayınlamalısınız.

DKIM için gerekli CNAME kayıtlarının bir taslağı:

CNAME Record 1

  1. Name (host or alias): selector1._domainkey
  2. Points to (alias to): selector1-mailshaketutorial-com._domainkey.mailshaketutorial.onmicrosoft.com
  3. TTL: Enter 3600

DKIM kaydını tekrar aktif etmek istediğinizde bu kez ekranın sağındaki disable-enable butonunun geldiğini göreceksiniz. Butonu enable hale getirmeniz yeterli olacaktır.

Eğer enable duruma getirirken aşağıdaki uyarıyı alıyorsanız yeni girdiğiniz CNAME kayıtları henüz aktif hale gelmemiş demektir. Bir kaç saat beklemeniz gerekebilir.

Yorumda bulunun

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s