Categories
Azure Cloud

5 dakikada gelişir bütün işler

Birçok geliştirici, kod ve uygulama testi gibi iş yükleri için hızlı bir şekilde oluşturulabilen ve aynı oranda kaybolan test ortamlarına ihtiyaç duymakta. Geliştiriciler ayrıca bu test ortamlarının dağıtımını yaparken altyapı ve yönetim gibi katmanlarla uğraşmak istemiyor. Bu noktada; sanal makina, işletim sistemi vb. herhangi bir altyapı unsuru ile ilgilenmeden oldukça hızlı bir şekilde dağıtımı gerçekleştirilebilen serverless yapılar geliştiriciler için en ideal çözüm haline geliyor.

Örneğin: Kubernetes veya Docker gibi araçları kullanmadan yalnızca birkaç komut yardımıyla, ihtiyacınız olan konteyner image’in yaklaşık 5 dakika içinde Azure Container Instance ile dağıtımını yapabilirsiniz. Böylece test veya geliştirme ortamınızı hızlı ve teferruatsız bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

Başlıyoruz!

Azure portalında oturum açtıktan sonra, sağ üstteki Cloud Shell düğmesine tıklayın. (Cloud Shell’i ilk kez kullanıyorsanız, günlük dosyalarını depolamak için bir storage hesabı oluşturmanızı ister.)

Bash seçeneğine tıklarsanız komut satırı ekranı açılacaktır.

İlk olarak konteyneri barındıracağımız Resource Group’u yaratalım.

az group create --name RGcnt --location westeurope

az group list komutu ya da az group list --query "[?name=='RGcnt']" gibi parametre bağımlı bir sorgu ile Resource Group’ları listeleyebilirsiniz.

Bu senaryoda Windows tabanlı bir konteyner oluşturacağız. IIS sunucusu içeren image’i Docker ve OCI için Microsoft tarafından sağlanan Container Registery aracılığıyla yakalayacağız. 

Aşağıdaki komutu kullanarak, işletim sistemi “Windows”, DNS ismi “thisisiis35” olan “iiscontainer” adlı bir konteyner oluşturacağız.

az container create --resource-group RGcnt --name iiscontainer --os-type Windows --image mcr.microsoft.com/windows/servercore/iis:nanoserver --dns-name-label thisisiis35

az-container list --resource-group RGcnt komutunu kullanarak oluşturulan konteyner bilgilerini kontrol edebilirsiniz.

Portal arayüzünden de oluşturulan Resource Group ve barındırdığı konteyneri görebilirsiniz.

Başarılı bir şekilde dağıtımı gerçekleşmiş konteynerin FQDN adresini internet tarayıcınıza girdiğinizde IIS sunucusu web arayüzü açılacaktır. Böylece Docker üzerinde çalışan bir uygulamanın sanal makina veya işletim sistemi bağımsız sadece birkaç dakika içerisinde Azure üzerinde dağıtımını gerçekleştirdik.

Eğer bu konteynerin sizin için ömrünü tamamladığınız düşünüyorsanız;

az container delete --resource-group RGcnt --name iiscontainer komutunu kullanarak konteyneri silebilirsiniz.

One reply on “5 dakikada gelişir bütün işler”

Yorumda bulunun

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s